ห้องพักคาเมร่าเฮ้าส์

ห้องพักคาเมร่าเฮ้าส์
Image is not available
C1 คาเมร่าเฮ้าส์

1,500 บาท/ คืน

( จันทร์ - ศุกร์ )

2,000 บาท/ คืน

( เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

Image is not available
C2 คาเมร่าเฮ้าส์

1,500 บาท/ คืน

( จันทร์ - ศุกร์ )

2,000 บาท/ คืน

( เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

Slider